Πολύχρωμη ζωή

Μια λάμπα υπεριώδους, γνωστή και ως λάμπα μαύρου φωτός, είναι μια συσκευή που εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες με μήκη κύματος μεταξύ ορατού φωτός και ακτίνων Χ.Η υπεριώδης λάμπα αποτελείται συνήθως από μια λάμπα ηλεκτρικής εκκένωσης γεμάτη με υλικό που εκπέμπει ακτινοβολία στο επιθυμητό μήκος κύματος που είναι μικρότερο από 400 nm και υποδιαιρείται περαιτέρω σεUVA(315-400nm),UVB(280-315nm), καιUVC(100-280nm).Οι υπεριώδεις λάμπες συνήθως στεγάζονται σε χαλαζία ή ειδικό γυαλί, το οποίο μεταδίδει την υπεριώδη ακτινοβολία καλύτερα από το συνηθισμένο γυαλί.